NLP

NLP; Nevro Lingvistisk Programmering, er læren om at vi alle er ressurssterke mennesker, vi har alt i oss til å nå det vi ønsker. Vi er også et produkt av det vi har vært igjennom i livet, fra barndom og frem til der vi er nå. Likevel kan disse innlærte mønstrene endres til det beste for oss selv.

Nevro Lingvistisk Programmering ble skapt av Richard Bandler og John Grinder i California i USA i 1970-årene.
De mener det er en sammenheng mellom nevrologiske prosesser (nevro), språk (lingvistisk) og atferdsmønstre lært gjennom erfaring (programmering) og at disse kan endres for å oppnå konkrete mål i livet.

NLP Coaching er en bevisstgjøring og sansebasert prosess og endringen vil skje på det bevisste og det ubevisste plan slik at vi blir bevisst våre ressurser og begrensninger, slik at vi oppdager hvilke muligheter vi har.

Nevro: Vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følesansen.

Lingvistisk: Gjennom språket og kroppsspråket uttrykker vi hvordan vi tenker.

Programmering: Vi er produkt av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, vi er programmert. Gjennom indre bilder, det vi sier til oss selv, samt det vi føler; programmerer vi oss selv til å bli ressurssterke eller ressurssvake.

© 2023 Mestri.no Trine Rohde Moen. Alle rettigheter forbeholdt.
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang